Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2017

bluntrider
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viastonerr stonerr
bluntrider
4547 c299 420
Reposted fromsnowlake snowlake viakrzysk krzysk
bluntrider
8100 fd26 420
Reposted fromnaplimak naplimak viakrzysk krzysk
bluntrider
Reposted fromjasminum jasminum viakrzysk krzysk
bluntrider
8747 aabf 420
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viastonerr stonerr
bluntrider
1499 27ae 420
Reposted fromollardo ollardo viastonerr stonerr

March 02 2017

0844 b672 420
Reposted fromruthieful ruthieful viacorvax corvax

February 27 2017

bluntrider
7604 f1cd 420
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viastonerr stonerr
bluntrider
7974 d3bb 420

February 25 2017

bluntrider
Reposted frommr-absentia mr-absentia viastonerr stonerr
bluntrider
6301 0ec8 420
Reposted fromdusix dusix viastonerr stonerr
bluntrider
Reposted fromFlau Flau viastonerr stonerr
bluntrider
9043 32b8 420
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viacorvax corvax
bluntrider
2630 d397 420
Reposted fromkrzysk krzysk

February 21 2017

bluntrider
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromtutajjula tutajjula viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

February 19 2017

bluntrider
Reposted fromzelbekon zelbekon viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
bluntrider

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viaabisu abisu
bluntrider
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium viastonerr stonerr
bluntrider
3716 4bc8 420
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viacorvax corvax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl