Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2020

bluntrider
8142 1d89 420
bluntrider
9974 f289 420
Reposted frombirke birke viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere

November 10 2019

bluntrider
Reposted fromFlau Flau viafelicka felicka
bluntrider
8168 d12c 420
Reposted frombearded bearded viacorvax corvax
bluntrider
5763 9a3d 420
bluntrider
bluntrider
3736 f16f 420
bluntrider
9907 8fac 420
bluntrider
8334 ea62 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasatyra satyra

August 04 2019

bluntrider
5175 ab70 420
bluntrider

April 24 2019

bluntrider
8175 d74d 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viacorvax corvax
bluntrider
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
bluntrider
8996 2cac 420
bluntrider
9827 d055 420
Reposted from1911 1911 viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere

February 20 2019

9522 af2c 420
Reposted fromziyoxis ziyoxis viacorvax corvax

October 29 2017

bluntrider
Reposted fromj0e j0e viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
7767 c276 420

llesim:

Devil Do

just little thing for fun

Reposted fromrabbivole rabbivole viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
3962 0f92 420
Reposted fromcourtney97 courtney97 vianosmile nosmile
4790 78c7 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl