Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2019

bluntrider
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
bluntrider
8996 2cac 420
bluntrider
9827 d055 420
Reposted from1911 1911 viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere

February 20 2019

9522 af2c 420
Reposted fromziyoxis ziyoxis viacorvax corvax

October 29 2017

bluntrider
Reposted fromj0e j0e viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
7767 c276 420

llesim:

Devil Do

just little thing for fun

Reposted fromrabbivole rabbivole viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
3962 0f92 420
Reposted fromcourtney97 courtney97 vianosmile nosmile
4790 78c7 420
bluntrider
Reposted fromworst-case worst-case viasatyra satyra
bluntrider
0604 443b 420
Reposted fromkudlaty kudlaty viapsychedelics psychedelics
bluntrider
4862 3b13 420
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viacorvax corvax
bluntrider
bluntrider
9562 7a0b 420
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vianosmile nosmile

September 19 2017

September 14 2017

bluntrider
1547 6166 420
Reposted froma-antimatter a-antimatter viasatyra satyra
bluntrider
1739 dcd7 420
Sea stacks at Oregon coast, USA
bluntrider
5287 2b3f 420
Reposted fromcarolinecrane carolinecrane viastonerr stonerr

September 08 2017

bluntrider
Reposted fromworst-case worst-case viacorvax corvax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl